Startsiden  |  Hva slags jobber tar vi på oss?  |  Om oss  |  Kontakt  |

 
 
  • Vi tar total rehabilitering av bad.

  • Vi bruker fra 7 dager på å pusse opp badet, alt etter hvor mye en skal ha utført.

  • Vi tegner kontrakt med detaljert beskrivelse, fast pris, start og ferdighetsdato.

  • Vi har våtroms sertifikat.

  • Vi leverer kvalitetssikring av arbeidet vårt med kontrollplan/FDV dokumentasjon

  • Vi har sentral godkjenning.

  • Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, et pristilbud koster ingenting.

  • Vi tegner i 3D. Se eksempel på 3D tegning under.

 

3D tegning.                                Foto av bad som er produsert etter 3D tegning

 

Før Under Ferdig

 

 

Avdeling Kvam 
Tlf: 930 67 525
Org. nr: 979109989 Avdeling Bergen 
Tlf: 922 46 763